Het is voor ons belangrijk dat kinderen zich veilig voelen en volwassenen leren te vertrouwen. Vanuit dit basisvertrouwen kan een kind zich verder ontwikkelen. Wij werken intensief samen met ouders, jeugdhulpverlening, therapeuten, scholen, en alle andere belangrijke betrokkenen in het leven van het kind. Samen zetten wij elke dag een stapje richting de toekomst. Die toekomst gaan we voor ieder kind stap voor stap tegemoet. Wij zijn er voor het kind als het even tegenzit, en we zijn samen blij met elke overwinning, hoe klein ook. Met elkaar werken we toe naar zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Wij bieden vanuit onze professionaliteit, ervaring en basisgezin met structuur, rust, ruimte en regelmaat. Elk kind mag zichzelf zijn en ontwikkelen op haar/zijn eigen wijze en tempo. Wij ondersteunen deze individuele reis naar volwassenheid met vallen en opstaan, geduld, volharding, hoop en vertrouwen.