Home » Nieuws

 

Wat wij voor 2018 verder uitbouwen is de samenwerking met de ouders / verzorgers van de uit huis geplaatste kinderen. De ervaring leert ons dat bij een goede samenwerking en verstandhouding zowel het kind als de ouders als ons gezin daar baat bij hebben.

 

Jim heeft ook een praktisch werkboekje voor ouders en opvoeders gemaakt dat je helpt om een week lang bewust bezig te zijn met wat jij nu belangrijk vindt voor de opvoeding en het versterken van de relatie met je kind. Voor wie geïnteresseerd is, het werkboekje is te bestellen via sardius.nl.

 

In verband met de nieuwe europese privacywetgeving is op onze site een privacyverklaring opgenomen die van toepassing is op iedereen met wie wij, in het belang van de kinderen, samenwerken.