Home » Nieuws

Inmiddels zijn we al weer meer dan twee jaar actief in Middelburg. In een gezinshuis is altijd wel iets bijzonders aan de hand en bij ons is dat niet anders. Één voordeel heeft het wel, iedereen leert van elkaar in een groot gezin en ontwikkelt zich daarom snel. De kracht van het gezin is niet te onderschatten!

Veel kinderen komen uit gebroken gezinnen en zijn thuis enig kind, bij ons leren ze spelenderwijs delen en opkomen voor zichzelf én anderen.

Wat wij voor 2018 verder willen uitbouwen is de samenwerking met de ouders / verzorgers van de uit huis geplaatste kinderen. De ervaring leert ons dat bij een goede samenwerking en verstandhouding zowel het kind als de ouders als ons gezin daar baat bij hebben.

Jim heeft ook een praktisch werkboekje voor ouders en opvoeders gemaakt dat je helpt om een week lang bewust bezig te zijn met wat jij nu belangrijk vindt voor de opvoeding en het versterken van de relatie met je kind. Voor wie geïnteresseerd is, het werkboekje is te bestellen via sardius.nl.