Een gezinshuis is een vorm van hulp tussen pleeggezin en leefgroep in. Gezinshuisouders wonen samen met hun eigen kinderen en een aantal uithuisgeplaatste kinderen of jongeren tussen de 0 en 23 jaar. Zij bieden professionele verzorging, opvoeding en begeleiding 24 uur per dag, 7 dagen per week. Gezinshuizen bieden kinderen en jongeren veiligheid, continuïteit en stabiliteit. Zij werken vanuit de kracht van het gewone gezinsleven, waarbij inleven, meeleven en samenleven  belangrijke kernwoorden zijn. Er worden optimale mogelijkheden geboden tot het ontwikkelen van een veilige hechtingsrelatie.

Ieder kind heeft een eigen slaapkamer, gaat naar school, kiest een sport of andere hobby, en doet mee aan de gezamenlijke gezinsactiviteiten. Er wordt op maat en vraaggericht gewerkt.