Home » Samenwerking

De ouders en het netwerk van het kind
Ouders zijn voor ons heel belangrijk, wij betrekken hen bij alle belangrijke momenten in het leven van hun kind. Ouders blijven ook altijd de ouders, wij stellen ons op als de opvoeders en verzorgers van het kind. Ouders, maar ook opa’s en oma’s zijn zo mogelijk welkom in ons gezinshuis bij het vieren van verjaardagen en andere belangrijke momenten, zoals het behalen van een zwemdiploma of een kijkavond op school. Daarbij spreken wij, in samenspraak met andere hulpverleners en jeugdbescherming, een vaste bezoekregeling af met ouders en familieleden. 

Juvent
Wij werken exclusief samen met Juvent, de grootste Zeeuwse aanbieder van jeugdzorg voor kinderen tot 23 jaar. Zij plaatsen de kinderen in ons gezinshuis. Deze kinderen hebben vaak gedragsproblemen, ontwikkelings-stoornissen of problemen van psychiatrische aard. Wij plaatsen ook kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Via Juvent ontvangen wij begeleiding in de opvoeding van de kinderen, samen kijken wij steeds hoe de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Gezinshuis.com
Gezinshuis Tomorrow is als franchiseonderneming aangesloten bij Gezinshuis.com. Binnen een duidelijk kwaliteitskader (de franchiseformule) zijn we zelfstandig ondernemer. Om de kwaliteit van gezinshuizen zichtbaar te maken is er een Keurmerk Gezinshuizen ontwikkeld, wij werken er hard aan dit keurmerk te krijgen. Gezinshuisouders ontvangen voortdurend scholing, supervisie, intervisie en coaching via de gezinsacademie van Gezinshuis.com.