De ouders en het netwerk van het kind
Ouders zijn voor ons heel belangrijk, opvoeden doen wij zoveel als mogelijk samen met hen. Ouders blijven ook altijd de ouders, wij stellen ons op als de opvoeders en verzorgers van het kind. Ouders, maar ook opa’s en oma’s zijn zo mogelijk welkom in ons gezinshuis bij het vieren van verjaardagen en andere belangrijke momenten zoals het behalen van een zwemdiploma of een kijkavond op school. Daarbij spreken wij, in samenspraak met andere hulpverleners en jeugdbescherming, een vaste bezoekregeling af met ouders en familieleden. 

Vigere
Wij werken samen met Vigere Pleeg & gezinshuiszorg, een grote Brabantse aanbieder van jeugdzorg voor kinderen tot 23 jaar. Zij plaatsen de kinderen in ons gezinshuis. Deze kinderen hebben vaak gedragsproblemen, ontwikkelings-stoornissen of problemen van psychiatrische aard. Wij plaatsen ook kinderen met een licht verstandelijke beperking.

Samen met professionals van Vigere werken wij aan de opvoeding van de bij ons geplaatste kinderen, samen kijken wij steeds hoe de kinderen en hun netwerk zich (samen) optimaal kunnen ontwikkelen.

Keurmerk Gezinshuizen
Gezinshuis Tomorrow is sinds 2016 geregistreerd bij het keurmerk gezinshuizen. Dit keurmerk biedt een systeem waarmee de kwaliteit van zorg en de bedrijfsvoering systematisch wordt geborgd.